Nieuw: Serie Geometrie

Onder de abstracte schilderijen bevinden zich nu enkele die samen een serietje Schoonheid van de Geometrie vormen.

In de schilderijen (tot dusver 3) Vierkanten die een onderlinge relatie aangaan en daarin kunnen groeien of juist verval van die relatie laten zien.
“Vierkanten in wording” heten ze. Details in de schilderijen suggereren dat het proces van wording van de schilderijen of de vierkanten daarin nog niet afgerond is. Vandaar de titel.

Los daarvan laat de serie zien dat geometrie plus kleur tot bijzondere schoonheid kan leiden. Maar enige subjectieve beleving kan parten gespeeld hebben.