Nieuw: Schone maar weerbarstige werkelijkheid

Dit is een verbeelding van een olijfgaard in een ruig Spaans gebied. Stenen, oneffenheden en gedierte tonen het weerbarstige karakter van het landschap. Dat neemt niet weg dat het een heel mooi gebiedje is. Schoonheid en weerbarstigheid strijden om de voorrang.
Wat ook om voorrang strijdt is enerzijds het abstracte, platte karakter van het schilderij, anderzijds de diepte, het perspectief en het volume van de dingen. Beide schilderkunstige aspecten zijn in het schilderij aanwezig.

SAMSUNG CAMERA PICTURES