Nieuw: Offerschaal

schilderij Offerschaal

Olieverf op doek, 60 x 80 cm

Dit schilderij is ontstaan na een oproep een kunstwerk in te zenden naar aanleiding van het thema ‘Navolging en wij. Christelijke identiteit in een veranderende wereld’. Dit is het thema van de jaarlijkse “schooldag” van de Theologische Universiteit te Kampen. De ingediende kunstwerken zijn mede input voor een workshop “Navolging Verbeeld”.

Toelichting:

De apostel Paulus roept de Romeinse christenen, en via hen ons, in Romeinen 12:1 op onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Navolging als offer aan God. Als Gods kinderen vormen we samen Christus lichaam. Door in Hem te blijven, zijn we in staat om Hem na te volgen en net als Christus ons leven aan God te offeren.

In Offerschaal is de hand (de hand van) Christus, naar God opgeheven als een levende offerschaal. Het symboliseert het offer van Hem aan de Vader.

In het lichaam van Christus opgenomen, volgen Gods kinderen Christus na. Samen vormen zij een veelkleurig mozaïek. Iedere discipel wordt gekenmerkt door een eigen offerschaal die als een logo op hem / haar gedrukt staat.

Alle discipelen zijn verschillend, want navolging is niet kopiëren, maar op ieders eigen wijze vorm geven. Het mozaïek is veelkeurig, een weerspiegeling van de veelkleurige wijsheid van God. Navolging kan op zo heel veel verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Daar is ook veel onvolmaakts bij. De logo’s zijn lang niet altijd volmaakt vormgegeven offerschalen. Ze zijn ook niet altijd goed zichtbaar.

We staan als generaties op elkaars schouders.

Het mozaïek is nog niet af. Er kan nog meer bij!S