Categoriearchief: Nieuw

Verwante schilderijen

Vierkanten
Met “De vierkanten verlaten het doek” is een serie met vierkanten afgerond; althans… je weet maar nooit. Deze 4 schilderijen zou je directe familie van elkaar kunnen noemen. Duidelijk verwant; broers en zussen dus.

Ook verwant, maar op wat grotere afstand zijn de schilderijen Plan en Plan 2. De verwantschap zit hem in het gebruik van vierhoeken. De (in deze serie kleinere) vierhoeken hebben in Plan en Plan 2 hun eigen ritme en dynamiek.
Hoe mooi geometrie kan zijn.

Stadsgezicht noem ik een achterneef: duidelijk verwant aan Plan en Plan 2 door overeenkomsten in achtergrond en kleurgebruik. De vierhoeken zijn nu zodanig vormgegeven dat er een veel meer figuratieve suggestie is ontstaan.

Nieuw: Wonderwaterwereld

Na Hof van Eden, Wonderwereld 1 en Wonderwereld 2, nu een Wonderwaterwereld.

Er gebeurt veel in dit schilderij. Je moet het zowel van veraf als van dichtbij bekijken. In Wonderwaterwereld zijn zowel figuratieve als sterk geabstraheerde afbeeldingen van dieren, vissen, planten en andere wezens opgenomen. Deze geabstraheerde afbeeldingen lopen vloeiend over in decoratieve motieven. In dit schilderij wil ik graag de rijkdom van de onderwaterwereld te laten zien. Je kunt er in dwalen en je verwonderen over alles wat je tegenkomt.

Nieuw: Serie Geometrie

Onder de abstracte schilderijen bevinden zich nu enkele die samen een serietje Schoonheid van de Geometrie vormen.

In de schilderijen (tot dusver 3) Vierkanten die een onderlinge relatie aangaan en daarin kunnen groeien of juist verval van die relatie laten zien.
“Vierkanten in wording” heten ze. Details in de schilderijen suggereren dat het proces van wording van de schilderijen of de vierkanten daarin nog niet afgerond is. Vandaar de titel.

Los daarvan laat de serie zien dat geometrie plus kleur tot bijzondere schoonheid kan leiden. Maar enige subjectieve beleving kan parten gespeeld hebben.