Categoriearchief: Nieuw

Wonderwereld 3

Met deze “Wonderwereld” heb ik weer een oud thema opgepakt. De wereld is een wonderlijke wereld, waarin je kunt rondlopen en je verbazen omdat er zoveel is dat je herkent, maar ook niet herkent. Je hebt er geen grip op. Zo kun je je dus ook voelen: waar ben ik of zelfs: wie ben ik?

Nieuw: Nacht

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

Nacht
Olieverf op doek,
80 x 60 cm

 

 

 

 

 

 

 

Nacht
Veel meer dan afwezigheid van dag
Kijk door je oogharen
of met de ogen wijdopen gesperd
Kleur, diepte, oneindigheid, universum
Stilte,
Buig
Geef
eer aan de Heer

Nieuw: Langs het Pieterpad, Dal van de Schipborgerbeek

Dit is het derde schilderij voortgekomen uit mijn wandeling langs het Pieterpad in 2015.

2016DalSchiphorsterbeek80x100-Miniatuur
Het onderwerp Pieterpad leent zich goed voor het uitproberen van verschillende stijlen.  In de eerste twee schilderijen zijn vooral de lijnen in het beeld benadrukt. In dit geval ging het mij er om de imponerende uitgestrektheid en de kleurenrijkdom van het natuurgebied  te verbeelden.  Het figuratief aandoende beeld is verkregen op een abstracte ondergrond.

Olieverf op doek. 80 x 100 cm.

 

Nieuw: Langs het Pieterpad

Langs het Pieterpad is een serie schilderijen (in opbouw) van landschappen langs het Pieterpad van Pieterburen tot de Pietersberg. De serie bestaat uit nog maar 2 schilderijen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Drentse Aa
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Baloerzand

De schilderkunstige nadruk ligt op het vinden en weergeven van lijnen in het landschap.

Zie bij Landschappen..

 

 

 

Nieuw: Gewond Landschap

 

Dit schilderij past in de serie Hof van Eden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gewond landschap

Het beeld is alleen van karakter veranderd, met gaten (alsof er gebombardeerd is) en heel veel kleurvlakken. De rust is er uit. De Hof van Eden is een verloren paradijs geworden.Maar ook ineen verloren paradijs is er nog veel schoonheid.

Zie bij Landschappen

 

Nieuw: Offerschaal

schilderij Offerschaal

Olieverf op doek, 60 x 80 cm

Dit schilderij is ontstaan na een oproep een kunstwerk in te zenden naar aanleiding van het thema ‘Navolging en wij. Christelijke identiteit in een veranderende wereld’. Dit is het thema van de jaarlijkse “schooldag” van de Theologische Universiteit te Kampen. De ingediende kunstwerken zijn mede input voor een workshop “Navolging Verbeeld”.

Toelichting:

De apostel Paulus roept de Romeinse christenen, en via hen ons, in Romeinen 12:1 op onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Navolging als offer aan God. Als Gods kinderen vormen we samen Christus lichaam. Door in Hem te blijven, zijn we in staat om Hem na te volgen en net als Christus ons leven aan God te offeren.

In Offerschaal is de hand (de hand van) Christus, naar God opgeheven als een levende offerschaal. Het symboliseert het offer van Hem aan de Vader.

In het lichaam van Christus opgenomen, volgen Gods kinderen Christus na. Samen vormen zij een veelkleurig mozaïek. Iedere discipel wordt gekenmerkt door een eigen offerschaal die als een logo op hem / haar gedrukt staat.

Alle discipelen zijn verschillend, want navolging is niet kopiëren, maar op ieders eigen wijze vorm geven. Het mozaïek is veelkeurig, een weerspiegeling van de veelkleurige wijsheid van God. Navolging kan op zo heel veel verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Daar is ook veel onvolmaakts bij. De logo’s zijn lang niet altijd volmaakt vormgegeven offerschalen. Ze zijn ook niet altijd goed zichtbaar.

We staan als generaties op elkaars schouders.

Het mozaïek is nog niet af. Er kan nog meer bij!S

Nieuw: Schone maar weerbarstige werkelijkheid

Dit is een verbeelding van een olijfgaard in een ruig Spaans gebied. Stenen, oneffenheden en gedierte tonen het weerbarstige karakter van het landschap. Dat neemt niet weg dat het een heel mooi gebiedje is. Schoonheid en weerbarstigheid strijden om de voorrang.
Wat ook om voorrang strijdt is enerzijds het abstracte, platte karakter van het schilderij, anderzijds de diepte, het perspectief en het volume van de dingen. Beide schilderkunstige aspecten zijn in het schilderij aanwezig.

SAMSUNG CAMERA PICTURES