Nieuw: hangende tuin

In tuinen komen natuur en cultuur samen. In de bekende Babylonische hangende tuinen was dat zeker het geval. In tuinen heerst harmonie, men komt er tot rust. Er is variatie en rijkdom aan soorten, vormen, leven. Tuinen zijn dé plek voor mensen.
In dit schilderij komen die harmonie, rust, variatie en rijkdom  hopenlijk  tot uitdrukking.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

expositie Zwartsluis tgv Medico para Milange

Vanaf zaterdag 14 december exposeren Hilda en Henk van der Molen in Zwartsluis ter gelegenheid van de jaarlijkse winterfair met ca 15 schilderijen. in het kerkgebouw. Plaats: het kerkgebouw aan de Zomerdijk 7. Dat is een mooie ruimte.De schilderijen zijn desgewenst te koop. Ook schilderijen die niet geexposeerd worden, maar wel op deze website staan, zijn te koop. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de stichting MpM, Médico para Milange, opgericht door Albert en Janny Horzelenberg-van der Molen (zie hieronder).

De opening is zaterdag 14 december,, 14 uur. Wij zijn dan aanwezig. Iedereen is van harte welkom.

mpm_150px

                        St:   Médico para Milange      Tel:   0387507880

(Dokter voor Milange)            Mob: 0636122600
Otterbeek 87                           0626198830
8064 JK Zwartsluis                KvK:     53740866

                         www.stichtingmpm.nl  e-mail:  aljanhor@live.nl

ANBI gecertificeerd             NL38RABO 0166192090    

De stichting MPM is in 2011opgericht door een Nederlands echtpaar, dat een aantal jaren in Milange in Mozambique heeft gewoond en gewerkt.  De stichting heeft als doel een tropenarts voor meerdere jaren in Milange te vestigen om de gezondheids-situatie van de lokale bevolking te helpen verbeteren.  De levens-verwachting in het district Milange is ongeveer 38 jaar.

In het district (ca 1/3de Nederland) wonen 750.000 mensen.

Er werkt slechts een viertal artsen in de districtshoofdstad. De hulpvraag is gesteld door de gezondheidscommissie van een lokale kerk.

De stichting heeft Freek en Anna van Slooten bereid gevonden voor 4 jaar in Milange te werken. In maart 2013 zijn zij, met dochtertje Saar naar Milange vertrokken.

Freek is tropenarts en Anna verpleegkundige.

Freek en Anna werken op vrijwillige basis. Stichting MPM zorgt voor reis- en verblijfskosten, betaalt de verzekeringen en overige kosten, zoals taalcursus en registratie bij de overheid.

MPM is op zoek naar sponsoren en donoren om te helpen het project voor de geplande 4 jaar te continueren.

Voor meer informatie over het project:          www.stichtingmpm.nl

Voor meer informatie over Freek en Anna:    www.helemaalaf.nl