Volg Hangende Tuin

In tuinen komen natuur en cultuur samen. In de bekende Babylonische hangende tuinen was dat zeker het geval. In tuinen heerst harmonie, men komt er tot rust. Tuinen zijn dé plek voor mensen.
Dit zijn elementen die hopelijk in dit schilderij tot uitdrukking komen.

Het ontwerp is nog in het zoektochtstadium. Er staat nog niets vast. Dus ook voor mij spannend.

Aanvulling 5 augustus2013:
De 3e afbeelding toont een begin van het schilderij in uitvoering. Dit ontwerp leent zich goed voor experimenten. Als zo’n experiment zijn een paar delen op pointillistische wijze ingevuld, althans daar is een begin mee gemaakt met stippen in de kleuren lichtblauw en roze of roze-rood.

Aanvulling 26 augustus:
4e afbeelding; het wordt tijd ook meer aandacht aan de onderkant te besteden.

Bekijk de wordingsgeschiedenis tot nu toe.

Nieuw: Hof van Eden II

Hof van Eden II, een variatie op Hof van Eden, is “uit”. Er is een grote gelijkenis tussen beide, maar er zijn ook verschillen. Beide zijn geschilderd in wat ik noem de decoratieve stijl. Hof van Eden is, wat je zou kunnen noemen, monumentaler. Het maakt een statement. Hof van Eden II heeft dat niet meer nodig en is (wat) vrijer geschilderd.
Voor mij zelf was het ook spannend hoe een en ander zou uitpakken. Hopelijk kunt u het waarderen.

Zie voor meer informatie en een grotere afbeelding het thema Bijbel en geloof of het thema Landschappen.

Expositie Lezerkunst Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad organiseerde dit jaar voor de 2e keer een expositie van kunstuitingen van lezers van de krant. Het thema van de expositie is Licht. Mijn inzending, het schilderij “De aankondiging van de geboorte van Christus door de engelen” is toegelaten en maakt nu onderdeel uit van de expositie.

Over het schilderij: ”… en bij de engel voegde zich een groot hemels leger dat God loofde…” (uit Lucas 2:13, Nieuwe Bijbelvertaling). De engelen zijn door likjes verf aangegeven. De opstelling van de engelen weerspiegelt een kruis als vooraankondiging van het lijden van Christus.

Olieverf op doek, 80 x 60 cm.

De expositie is t/m 27 september te bezichtigen op het kantoor van het Nederlands Dagblad, Hermesweg 20 ∙ 3771 ND Barneveld. Hiervoor hing het schilderij in Kerkgebouw De Lichtbron te Lelystad.