Verwante schilderijen

Vierkanten
Met “De vierkanten verlaten het doek” is een serie met vierkanten afgerond; althans… je weet maar nooit. Deze 4 schilderijen zou je directe familie van elkaar kunnen noemen. Duidelijk verwant; broers en zussen dus.

Ook verwant, maar op wat grotere afstand zijn de schilderijen Plan en Plan 2. De verwantschap zit hem in het gebruik van vierhoeken. De (in deze serie kleinere) vierhoeken hebben in Plan en Plan 2 hun eigen ritme en dynamiek.
Hoe mooi geometrie kan zijn.

Stadsgezicht noem ik een achterneef: duidelijk verwant aan Plan en Plan 2 door overeenkomsten in achtergrond en kleurgebruik. De vierhoeken zijn nu zodanig vormgegeven dat er een veel meer figuratieve suggestie is ontstaan.